Perheenparhaaksi.fi

Mukaan toimintaan?

Perheen parhaaksi tarjoaa pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja muuta erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille mahdollisuuden osallistua parisuhteen hyvinvointia vahvistaviin tapahtumiin, saada vertaistukea ja oppia lisää parisuhteemoista.

Toimintaan osallistuminen ei edellytä mitään tiettyä diagnoosia, eikä jäsenyyttä missään järjestössä. Tervetuloa mukaan!

 

Mikä sai Iran ja Riston mukaan Perheen parhaaksi -toimintaan?

Videossa Parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja Liisa Välilä jututtaa vertaisohjaajaparia:

Miksi Perheen parhaaksi -toimintaa tarvitaan?

Parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja Liisa Välilän haastateltavana erikoislääkäri Maiju Hietanen:

Miten Perheen parhaaksi -toiminta vaikuttaa?

Perheen parhaaksi -toiminnasta saat iloa perhe-elämään ja jaksamista arkeen. Lapsen pitkäaikaissairaus herättää usein perheenjäsenissä monia tunteita – myös pelkoa, surua, kiukkua, syyllisyyttä tai epävarmuutta. Arjen jatkuva uudelleenorganisointi on väsyttävää ja vaikeuttaa usein tasapuolista vastuunjakoa ja toisten huomioimista. Perheen parhaaksi -toiminnassa voit oppia lisää vuorovaikutustaidoista sekä keinoista vaalia parisuhteen hyvinvointia ja saada vertaistukea.

Parisuhdetoimintaan osallistuminen tuo jaksamista koko perheelle ja ennaltaehkäisee ristiriitoja ja ongelmia.

Yhdessä vai erikseen?

Voit tulla mukaan yhdessä kumppanisi kanssa esimerkiksi yhden iltapäivän voimaannuttavaan parisuhdetuokioon tai vain erityislasten vanhemmille suunnatulle viikonloppukurssillemme etsimään ja löytämään parisuhteen voimavaroja.

Parisuhdekursseilla ohjaajina toimivat Parisuhdekeskus Katajan kouluttamat vertaisohjaajat ja pääsette kohtaamaan samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia pareja.

Järjestämme myös luentoja parisuhdeasioista, joihin voit tulla mukaan yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa. Tietoa Perheen parhaaksi -toiminnasta ja parisuhdeasioista löydät myös Facebookista www.facebook.com/perheenparhaaksi sekä lisää parisuhdeasiaa osoitteista www.parisuhdekeskus.fi ja www.facebook.com/parisuhdekeskus.

Kuka järjestää Perheen parhaaksi -toimintaa?

Parisuhdekeskus Kataja vastaa Perheen parhaaksi -toiminnasta. Järjestämme parisuhdetoimintaa eri kohderyhmille sekä kokoamme yhteen Suomen parisuhdetoimintaa järjestävät yhteisöt. Koulutamme parisuhde- ja perhetyön ammattilaisia, järjestöjen henkilöstöä, vapaaehtoisia vertaisohjaajia, sosiaalialan opiskelijoita sekä esimerkiksi kuntien sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä. Perheen parhaaksi -toimintaa kehitetämme yhdessä laajan järjestöverkoston kanssa vastaamaan kunkin järjestön jäsenistön erityistarpeita.

Perheen parhaaksi -verkostoon kuuluvat tällä hetkellä ADHD-liitto ry, Crohn ja Colitis ry, Diabetesliitto ry, Jaatinen vammaisperheiden monitoimikeskus, Keliakialiitto ry, Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry, Suomen Reumaliitto ry ja Sydänlapset ja -aikuiset ry.